Spor Birimi

 

 

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet sunan Sosyal-Kültürel ve Sportif Amaçlı Tesislerin işleyiş, işletim, idari yapılanma ile fuaye, salon, havuz, açık ve kapalı tüm kullanım alanlarının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce ücret karşılığı süreli kullanımına ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, , beslenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak için hizmet vermektedir.

 

Şube Müdürü 

Turgay AVCI

 

 

 

Spor Birimi Sorumlusu

Özgür KİP

SPOR BİRİMİ MEMUR

Adile Özlem YAŞAR

AKADEMİK PERSONEL

Öğr.Gör.Dr. Yeliz DOĞRU

SPOR TESİSLERİ GÖREVLİSİ

........................................

HALI SAHA GÖREVLİSİ

 

Mehmet Arif YAVUZ

HALI SAHA GÖREVLİSİ

 

Sebahattin ALAYLI

 


Başa Dön