Türk -İslam Dünyası Araştırma Topluluğu

 

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK-İSLAM DÜNYASI ARAŞTIRMA TOPLULUĞU

 

Türk İslam Tarihini, Türk İslam Kültürünü ve Türk İslam Devletlerini tanıtmak, Sahip olduğumuz kültürel mirası tanıtmak, yaşamak ve yaşatmak, Türklerin dünya tarihindeki yeri ve Türklerin kurmuş olduğu devletleri tanıtmak,Günümüz Türk İslam Dünyasını tanıtmak ve kültürel akrabalık bağlarını pekiştirmek, Türk İslam Dünyasının jeopolitik önemini anlamak ve anlatmak, Türk İslam Tarihi ve Türk İslam Dünyası hakkında duvar gazeteleri hazırlamak ve yayımlamak, Üniversitemizde araştırılan konular hakkında panel, sempozyum konferans hazırlamak ayrıca konu ile ilgili kişi ve kuruluşların bu etkinliklere katılımını sağlamak,Diğer üniversitelerin benzer toplulukları ile ortak çalışmalar yapmak,Türk İslam Dünyası ile ilgili zengin bir kütüphane oluşturmak için çaba sarfetmek,Türk İslam Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında,sağlam temellere dayalı dostluk ve iş birliğinin kurulmasına yardımcı olacak mahiyette çalışmalar ve etkinliklerde bulunmak.

 

Akademik Danışman

Hakkı KARAŞAHİN

Topluluk Mail Adresi

 

Topluluk Başkanı

Onur BAYRAKTAR

İletişim

0543 255 90 02

 


Başa Dön