Hakkımızda

Daire Başkanı

Akif SAVAŞ

 

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; yükseköğretim kurumları, Mediko Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor işleri dairesi uygulama yönetmeliği2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.


Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız;

  • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Birimi
  • Kültür ve Spor Birimi
  • Satınalma ve Mali İşler Birimi
  • Personel İşleri Hizmetleri Birimi
  • Beslenme Hizmetleri Birimi
  • Sosyal Hizmetler Birimi 

 

olmak üzere 6 alt birimden oluşmaktadır.

Misyon

 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin eğitim öğretimlerinde en uygun ortamı oluşturulmasına destek sağlayarak barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak gerek psikolojik sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onların  kariyer planlamalarına  özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarıkazandırmak amacıyla kurulmuştur.

Vizyon

Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda, tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve çalışana yönelik kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, tüm zorlukları başaran öncü bir başkanlık olmaktır.

 

 


Başa Dön