Servet Kankaya

Görevi : Sosyal Hizmetler Birimi Şube Müdürü
E-posta : servet.kankaya ikc.edu.tr
Telefon : 1405

Başa Dön