Antik Yunan Felsefesinin İslam Düşüncesine Etkisi

''Antik Yunan Felsefesinin İslam Düşüncesine Etkisi”

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Enderun Topluluğu, ''Antik Yunan Felsefesinin İslam Düşüncesine Etkisi ve Mevlana'' başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.

Konferansı Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, Genel Sekreter V.Öğr.Gör.Nurettin Memur, İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hasan Ocak ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci takip etti.

Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi İhsan Hayri Batur konferansta, İslam felsefesinin ilk zamanlarından itibaren, Yunanca’dan tercümeler yapıldığını kaydetti.

“Yunan Filozoflarından yapılan bu tercümeler bir dönem İslam filozofları üzerinde büyük etki uyandırmıştır. “diyen Batur, “Hatta genellikle İslam Felsefesi oluşturma aşamasında Yunan felsefesinin temel kavramlarından büyük ölçüde yararlanılmış ve bunlar Kuranı Kerim ahkâmına uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır.” diye konuştu.

Bu dönemde Plotinos’un görüşlerinin tartışıldığını ifade eden Batur, Mevlana'nın Yunan felsefesini detaylı bir şekilde okuyarak, Sokrates başta olmak üzere Platon, Aristo ve diğer Yunan filozoflarından haberdar olduğunu aktardı. 

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön